Bel ons: +31 (0) 416 376 400

 Deskundig advies

 Ruime productvoorraad

 Snelle leveringen

Privacyverklaring De Witt Siat Importeur B.V.

Bedrijfsgegevens
De Witt SIAT Importeur B.V. statutair gevestigd te Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 18113339 en kantoorhoudende te 5151 DH Drunen, Thomas Edisonweg 15.

Contactgegevens:
De Witt SIAT Importeur B.V.
De Witt Eindverpakkingssystemen
Thomas Edsionweg 15
5151 DH Drunen
Tel: +31 (0)416 376 400
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
KvK – nummer: 18113339
BTW – nr: NL001185019B01
IBAN: NL29 RABO 0112 6638 69
BIC/SWIFT: RABO NL2U

M.H.J. van Loon is de functionaris gegevensbescherming van De Witt eindverpakkingssystemen.
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Witt SIAT Importeur B.V. is een gespecialiseerde groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel.

In deze verklaring beschrijven wij hoe De Witt SIAT Importeur B.V. omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, relaties, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens
De Witt SIAT Importeur B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Locatiegegevens;
E-mailadres;
Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum en plaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
IP-adres;
Internetbrowser en apparaat type;
Bedrijfsnaam;
KvK nummer en btw nummer;
Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen).

In het geval dat u informatie bij ons opvraagt of een offerte bij ons opvraagt, worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u heeft aangegeven dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en diensten.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch bepaalde gegevens op, denk hierbij aan de URL, uw IP-adres, browsertype, taal-datum- en tijdstip van uw bezoek. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

De Witt eindverpakkingssystemen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Witt eindverpakkingssystemen) tussen zit.
De Witt eindverpakkingssystemen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Exact Globe, Microsoft Office, facturatie/offerte
 • Autodoc, facturatie
 • Joomla, CMS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarna wij de informatie verwijderen.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De Witt SIAT Importeur B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • opvolging offertes;
 • versturen informatie via email of post;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en/of diensten;
 • relatiebeheer;
 • debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • het bepalen van de strategie en beleid;
 • marketingdoeleinden en social media;
 • u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is;
 • aflevering van goederen en diensten.

Bewaartermijn
De Witt SIAT Importeur B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen langer zijn.
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt De Witt SIAT Importeur B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden
De Witt SIAT Importeur B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een lopende opdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Witt SIAT Importeur B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Beveiliging
De Witt SIAT Importeur B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookiebeleid
De Witt SIAT Importeur B.V. gebruikt functionele, analytische, technische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgesloten op uw computer, tablet en/of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk, dit in verband met het verbeteren van onze website, om het gebruik van de website makkelijker te maken, het verbeteren van onze dienstverlening, website werkt naar behoren en uw voorkeursinstellingen worden onthouden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u een aantal rechten, te weten:

Inzage in uw gegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens De Witt SIAT Importeur B.V. van u heeft geregistreerd dan wel voor welk doel deze gegevens worden gebruikt, dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover De Witt SIAT Importeur B.V. beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag vernemen wij van u wat de grondslag van uw bezwaar is.
Om er zeker van te zijn het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maan uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw
gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan vernemen wij graag wat de grondslag van uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop De Witt SIAT Importeur B.V. uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.

Indien u na het lezen van onze Privacyverklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft, kunt u dit schriftelijk melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..